عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان

عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان حامد خانجانی

در میان مسوولان مدیریت شهری شایع هست که زمانی کیفی‌سازی ساختمان و نواقص و نارسایی‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد، انگشت اتهام را به سمت سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن نشانه می‌گیرند و به نحوی سازمان نظام مهندسی را مسوول کاستی‌ها مطرح می‌کنند.

کد خبر:
۱۹۰۷۲۳۰۱۰
تاریخ منتشر شدن: سه شنبه ۲۳ جولای ۱۹ – ۴:۱۰ ب…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در میان مسوولان مدیریت شهری شایع هست که زمانی کیفی‌سازی ساختمان و نواقص و نارسایی‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد، انگشت اتهام را به سمت سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن نشانه می‌گیرند و به نحوی سازمان نظام مهندسی را مسوول کاستی‌ها مطرح می‌کنند.

عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان

عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان

عامل تعلیق شناسنامه  فنی ساختمان

حال آنکه طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، شهرداری مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌های شهری را برعهده دارد. طبق قوانین، صدور پروانه و آخر‌کار ساختمانی توسط شهرداری ملزوماتی دارد. ماده ۶۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه عنوان می‌کند: «به‌قصد مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در قسمت ساختمان و مسکن، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی کار کنند. صدور آخر‌کار ازبرای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات هست.»
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان ناظر را مکلف به ارائه گفته تخلف ساختمان به شهرداری و شهرداری را مکلف به جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمانی که مخالف مفاد پروانه ساخته می‌شود، کرده هست. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۲۷، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را موظف کرده با عنوان کتبی وزارت مسیر و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا مهندسان ناظر درخصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع‌وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را به سازنده صادر و تا وقت رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند. ولی آنچه در عمل اتفاق می‌افتد و در اکثر ساختمان‌های شهری قابل‌تحقیق هست، ثبت گفته تخلف درست و به موقع ناظران و در مقابل چشم‌پوشی شهرداری از تخلفات و فروش آن در قالب جرایم ماده صد به مالکان هست.
هفته گذشته در نشستی تخصصی درخصوص شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط محمد سالاری، عضو شورای شهر تهرانعنوان می‌شود که «باید در رسانه‌ها مطالبه ازبرای مردم ایجاد کنیم که از نظام مهندسی بخواهند تا شناسنامه فنی و ملکی را در تراز آنچه در قانون آمده صادر کند و با خدمت ها همراه باشد. در صورتی‌که در حال‌حاضر این شناسنامه صوری صادر می‌شود و نظام مهندسی ساختمان جایگاه مناسبی در این صنعت ندارد.»
شناسنامه فنی و ملکی سندی هست که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان هست و چگونگی رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی در آن قید می‌شود. این شناسنامه در همه نقل و انتقالات ساختمان همراه با «نقشه‌های چون‌ساخت» تحویل خریدار می‌شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کند، مطلع شود. درخصوص کیفی‌سازی ساختمان‌ها، ضعف‌ها و نواقص قانونی، پراکندگی و پاسکاری مسوولیت میان سازمان‌های ذی‌ربط بحث بسیار هست، ولی به‌طور معلوم درخصوص شناسنامه فنی و ملکی این‌شکل هست که این شناسنامه با برآورد الزامات و انجام وظایف عوامل اجرایی متعدد قابل‌تهیه هست.
طبق مقررات اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی وابسته به اطلاعات دفترچه‌ای حاوی اطلاعات ثبتی و ملکی، مشخصات پروانه ساختمان، ابعاد و مساحت زمین و فضاهای ساختمان، مشخصات نقشه‌های معماری، روش طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی، اطلاعات اشخاص مسوول طراحی، اجرا و نظارت، مشخصات مصالح مصرفی و انتخاب نوع استانداردها، مشخصات تاسیسات و تجهیزات و مشخصات نیروی انسانی دارای کارت مهارت فنی هست. این دفترچه از شروع تا آخر عملیات اجرایی توسط طراح و سازنده ساختمان تکمیل و توسط ناظر تایید می‌شود. سازنده ساختمان مکلف هست در آخر کار دفترچه مذکور را به قصد صدور شناسنامه فنی و ملکی در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهد.

عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان

شهرداری نیز مکلف هست گواهی آخر کار ساختمان را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی صادر کند. طبق این روال عامل اصلی تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان که مبنای صدور شناسنامه فنی و ملکی قرار می‌گیرد، سازنده ساختمان هست که بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای هست. صلاحیتی که در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به‌کار کاردانی یا تجربی توسط وزارت مسیر و شهرسازی احراز می‌شود. ولی شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و آخر‌کار و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان که در جایگاه الزام مالکان به بهره‌گیری از خدمت ها سازندگان ذی‌صلاح هست به دلیل وابستگی به درآمد حاصل از عوارض ساختمان و فروش تراکم و جرائم ماده صد از این با اهمیت استنکاف می‌کند.
بند ۱۵-۴-۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان می‌کند «مرجع صدور پروانه و ناظران ساختمان‌ها مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هرگونه عملیات ساختمانی مستلزم داشتن مجری و معرفی وی به همراه یک نسخه از قرارداد به سازمان استان هست»، همچنین نقش و وظایف مجریان ذی‌صلاح در مواد مختلفی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و مباحث متعدد مقررات ملی و دستورالعمل سازندگان وزارت مسیر و شهرسازی ابلاغی ۱۳۸۷ مورد تاکید قرار گرفته هست، ولی شهرداری به بهانه ابطال جزئی از مواد مرتبط به مجریان ذی‌صلاح در مغایرت میان آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با قانون درخصوص انحصار ارائه خدمت ها مهندسی اجرا توسط اشخاص حقوقی (تایید امکان ارائه خدمت ها مهندسی اجرا هم توسط اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی) و حذف الزام استفاده کردن از نمونه قراردادهای همسان مبحث دوم مقررات ملی به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی توسط دیوان عدالت اداری، اصل اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای صلاحیت را زیر سوال می‌برد و از الزام آن به مالکان استنکاف می‌کند.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان «محصول پیچیده‌ای» هست که از برآورد الزامات و انجام تعهدات و وظایف عوامل مختلف به‌دست می‌آید. حتما اعضای طراح و ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی ساختمان در کیفیت آنچه حاصل می‌شود مسوول هستند ولی مسوولیت اصلی و سرنخ آن برعهده شهرداری هست تا مالکان را ملزم به بهره‌گیری از خدمت ها مجریان ذی‌صلاح و گواهی آخر کار را منوط به ارائه شناسنامه فنی و ملکی کند.
حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: اکو فارس

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی نظارت مکانیک

آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت، در فصل پاییز

آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت، در فصل پاییز مجتبی زاده

مجتبی زاده، عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی با عنوان این خبر بیان کرد: با توجه به این که آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت از سال نود، طی هشت سال گذشته به علل مختلف برگزار نشده، اخیرا نشست های متعددی با همکاری نمایندگان وزارت مسیر و شهرسازی برگزار و موانع موجود برطرف شده و در آخر موافقت وزارت مسیر و شهرسازی با برگزاری این آزمون کسب شده هست.

کد خبر:
۱۹۰۷۲۳۰۱۱
تاریخ منتشر شدن: سه شنبه ۲۳ جولای ۱۹ – ۴:۱۴ ب…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،مجتبی زاده، عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی با عنوان این خبر بیان کرد: با توجه به این که آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت از سال نود، طی هشت سال گذشته به علل مختلف برگزار نشده، اخیرا نشست های متعددی با همکاری نمایندگان وزارت مسیر و شهرسازی برگزار و موانع موجود برطرف شده و در آخر موافقت وزارت مسیر و شهرسازی با برگزاری این آزمون کسب شده هست.

آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت، در فصل پاییز

آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت، در فصل پاییز

آزمون کارشناسان ماده بیست و  هفت، اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار می گردد.

به گفته مجتبی زاده، هیئت اجرایی آزمون ماده بیست و هفت، متشکل از ۲ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و لوایح شورای مرکزی، نماینده هیئت رئیسه شورای مرکزی و نمایندگان وزارت مسیر و شهرسازی تشکیل گردیده تا مقدمات برگزاری آزمون را به سرعت فراهم کند.

آزمون کارشناسان ماده بیست و هفت، در فصل پاییز

وی گفت: شرایط برگزاری آزمون و نحوه شرکت در آن طی روزهای آینده از سمت شورای مرکزی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی مکانیک

استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر استخدامی

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کد خبر:
۱۹۰۷۲۴۰۰۱
تاریخ منتشر شدن: چهار شنبه ۲۴ جولای ۱۹ – ۱۰:۱۵ ق…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید…استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

 مهندس برق و مکانیک  و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

ردیف شغلی عنوان شغلی شرایط احراز
۱ مسئول دفتر فنی
 • رشته مهندسی عمران
 • مسلط به تکسا،فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
 • با حداقل ۸ سال سابقه مستند
۲ مهندس عمران
 • با حداقل ۱۲ سال سابقه مستند
 • جهت سرپرست کارگاه
۳ مهندس تاسیسات برق و مکانیک
 • مسلط به فهرست بها

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام مهندس برق و مکانیک و عمران در شرکت برج سازان رامتین در فارس

عنوان شغل در موضوع ایمیل درج گردد

منبع: ای استخدام

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری

استخدام تکنسین مکانیک صنعتی،برق صنعتی در استان اصفهان

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر استخدامی

شرکت ظریف پلیمر سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کد خبر:
۱۹۰۷۲۴۰۰۲
تاریخ منتشر شدن: چهار شنبه ۲۴ جولای ۱۹ – ۱۰:۱۶ ق…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،شرکت ظریف پلیمر سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام تکنسین مکانیک صنعتی،برق صنعتی در استان اصفهان

استخدام تکنسین مکانیک صنعتی،برق صنعتی در استان اصفهان

استخدام تکنسین مکانیک صنعتی، برق صنعتی در استان اصفهان

 

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
۱ تکنسین مکانیک صنعتی آقا
 • حداکثر ۳۵ سال
 • تجربه حداقل سه سال در کارخانه های صنعتی در قسمت فنی
 • تنها ساکن شهرضا
۲ تکنسین برق صنعتی آقا
 • حداکثر ۳۵ سال
 • تجربه حداقل سه سال در کارخانه های صنعتی در قسمت فنی
 • تنها ساکن شهرضا

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم استخدام روی لینک زیر کلیک و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و جهت مراجعه حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایند.

استخدام تکنسین مکانیک صنعتی،برق صنعتی در استان اصفهان

استخدام تنها در ردیف های شغلی ذکر شده انجام می گردد

منبع: ای استخدام

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی معماری

دانلود آهنگ علی یاسینی ازم دور شین

دانلود آهنگ قدیمی علی یاسینی ازم دور شین

هدیه امشب موزیک ترین به شما عزیزان دانلود آهنگ گوش نواز علی یاسینی به نام ازم دور شین با متن ترانه و کیفیت اصلی

شعر و ملودی : علی یاسینی ♪ تنظیم : مسعود جهانی ♪

Download Exclusive Music By : « Ali Yasini – Azam Door Shin » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ علی یاسینی ازم دور شین

متن آهنگ ازم دور شین علی یاسینی

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

راجبِش نگین نمیخوام اَشکام بریزه ، راجبش نَگین هنوزم واسِه من عزیزه!!…♯♫♪

راجبِش نگین ، نِمیخوام یادم بیاد نَدارمش ؛ راجِبش نگین ، همین کافیه که خوبه حالِش!!!…♯♫♪

ازَم دور شید ، راجبِش نگید من با خاطراتِش خوشَم …♯♫♪

#شعر و ملودی : علی یاسینی ♪

به مَن چه که دیگه مالِ من نیست ؛ اونو تو دلَم نمیکشم!!!!…♯♫♪

به من چه ؛ اگه خیلی راحَت منو از دلِش پاک کرد …♯♫♪

ازَم دور شید ، پایِ خودم هر کاری که باهام کَرد!!!!…♯♫♪

ازم دور شید ، راجبش نَگید ، راجِبش نگید ، راجِبش نگید ……♯♫♪

تقصیرِ اون نبود ، نخواست بِمونم مَن گذاشتم!!!! …♯♫♪

براش از دل و جونم به هر چی میشُد ، دلخوشِش کردم …♯♫♪

انقد پیش رَفتم ، آخر گُمش کردم …!!!…♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

علی یاسینی ازم دور شین

نوشته دانلود آهنگ علی یاسینی ازم دور شین اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

استخدام کارشناس برق در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر استخدامی

یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر پس از فروش خدمت ها خود در استان تهران از افراد متخصص واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کد خبر:
۱۹۰۷۲۴۰۰۳
تاریخ منتشر شدن: چهار شنبه ۲۴ جولای ۱۹ – ۱۰:۱۷ ق…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر پس از فروش خدمت ها خود در استان تهران از افراد متخصص واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارشناس برق در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

استخدام کارشناس برق در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

استخدام کارشناس برق در یک  شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

 

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس برق
 • گرایش الکترونیک
 • با سابقه کار مرتبط جهت خدمت ها پس از فروش
 • حقوق
 • بیمه
 • پورسانت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام کارشناس برق در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

منبع: ای استخدام

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی معماری

دانلود آهنگ ماکان بند نارنجی

دانلود آهنگ جدید ماکان بند نارنجی

هم اکنون در رسانه موزیک ترین / دانلود آهنگ زیبا و خاطره ساز ماکان بند به نام نارنجی با متن ترانه و کیفیت بالا

Download Exclusive Music By : « Macan Band – Narenji » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ ماکان بند نارنجی

متن آهنگ نارنجی ماکان بند

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

به زودی در رسانه موزیک ترین……

ماکان بند نارنجی

نوشته دانلود آهنگ ماکان بند نارنجی اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ ماکان بند ناخدا

دانلود آهنگ جدید ماکان بند ناخدا

هم اکنون در رسانه موزیک ترین / دانلود آهنگ شنیدنی و فوق العاده زیبای ماکان بند به نام ناخدا با متن و کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ آماده شده است.

Download Exclusive Music By : « Macan Band – Nakhoda » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ ماکان بند ناخدا

متن آهنگ ناخدا ماکان بند

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

به زودی در رسانه موزیک ترین…….

ماکان بند ناخدا

نوشته دانلود آهنگ ماکان بند ناخدا اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر استخدامی

یک شرکت فعال در زمینه خوراکی و آشامیدنی در شهرک سلیمی تبریز جهت تکمیل کادر تولید خود احتیاج به افرادی با مشخصات ذیل را دارد،

کد خبر:
۱۹۰۷۲۴۰۰۴
تاریخ منتشر شدن: چهار شنبه ۲۴ جولای ۱۹ – ۱۰:۱۷ ق…ظ

به گفته پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،یک شرکت فعال در زمینه خوراکی و آشامیدنی در شهرک سلیمی تبریز جهت تکمیل کادر تولید خود احتیاج به افرادی با مشخصات ذیل را دارد،

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق  در شرکت معتبر

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
۱ لیسانس یا کاردانی برق یا مکانیک یا مرتبط ۲ نفر
آقا

لذا افرادی که دارای شرایط ذکر شده میباشند در ساعات کاری ( ۸ الی ۵) میتوانند جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند.

جهت مصاحبه حضوری ارسال رزومه تحصیلی و کاری به آدرس الکترونیکی الزامی میباشد.

استخدام کاردان یا کاشناس مکانیک و برق در شرکت معتبر

لطفا قبل از هر اقدامی در صورت داشتن شرایط رزومه خود را به آدرس الکترونیکی درج شده در آگهی ارسال فرمائید.

منبع: ایران استخدام

مشاهده منبع ها آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

دانلود آهنگ علی یاسینی جنگ

دانلود آهنگ قدیمی علی یاسینی جنگ

سوپرایزی دیگر از موزیک ترین / دانلود آهنگ شنیدنی علی یاسینی به نام جنگ با متن کامل و ورژن اصلی ۳۲۰ و ۱۲۸

Download Exclusive Music By : « Ali Yasini – Jang » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ علی یاسینی جنگ

متن آهنگ جنگ علی یاسینی

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

کاش بِشه وقتی که داری وَر میری ، با گوشیت دستِت بره رو اسمَم!!…♯♫♪

کاش بِشه آخر قِصّه برسَم یه جایی ، که بِگم دیدی تونِستم…♯♫♪

کاش بِشه راهِت بخوره رَد شی ، ازین دور و وَرا یه سَری بهم بزنی…♯♫♪

با اینکه خورد شُدم ؛ دوس ندارم بِشکنی تو میدونی گِرده زمین!!!!…♯♫♪

( نذار زِندگی برام بیشتر از این سَخت بشه ، یکم به خودِت بیا فکر کُنم وقتشه…♯♫♪

از آسمون سَنگ بیاد حتی اگه جنگ بِشه ، دلِ من تورو میخواد میدونی حَقشه!! ) ۲بار تکرار…♯♫♪

نمیدونی از دستِ خیابونا چی میکِشم ، اگه نیای کلِ این شَهرو به آتیش میکِشم!!!!…♯♫♪

تو کل این دنیا زورِت به من رسید ، فَقط اگه نیای به خُدا میگم که نگذَره ازت…♯♫♪

بهش میگم دوسِت دارم ، شاید اون باوَر کنه ، شایَد یه کاری کنه تویه مریضو آدَم کنه…♯♫♪

دلم ازَت واقعاََ پره ، دلت مثلِ آهن شُده ، اوّل تویی آخَر خودت!!! ……♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

علی یاسینی جنگ

نوشته دانلود آهنگ علی یاسینی جنگ اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.